Ny salgs- og distribusjonsansvarlig i NamNamdalen er på plass og heter Turid Tyholt. Nå står vi klare til å få produktene våre ut på markedet!

FRA FJELL TIL FJORD – DET ER VÅRT BORD!

Kortreist mat bygd på tradisjoner og håndverk fra Namdalen.

NamNamdalen er en nettverks- og markedsføringsorganisasjon for lokale matprodusenter fra Namdalen.

NamNamdalen ble stiftet i mai 2007 for å ivareta markedsføring, nettverksbygging, distribusjon og å øke salget av lokal mat fra Namdalsregionen. Vi prøver å nå ut aktivt med salg og distribusjon av våre produkter til potensielle kunder i Namdalsregionen, og ønsker i den forbindelse gjerne tilgang til enda flere produsenter og produkter. Ta kontakt med oss så skal vi bistå med å få produktene solgt. Særlig er bedriftsmarkedet interessant. Mange har gått tomme for gaveideer, og da er lokalprodusert mat pakket inn i esker og folie et populært og godt alternativ.

Aksjeeiere i NamNamdalen innkalles til ekstraordinær generalforsamling 25.november 2015 kl. 18.00.

Møtested: Barlia – G-bygget, Overhalla

Dagsorden:

  1. Åpning av møtet ved styreleder Brynhild Bremer Viken, og opptak av fortegnelse av møtende aksjonærer.
  2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere.
  3. Godkjenning av innkalling og agenda.
  4. Formålet er å gi andre småskalaprodusenter i Namdalen mulighet til å tegne aksjer i NamNamdalen AS. Styret ber derfor generalforsamlingen om fullmakt til å kjøpe inn og selge egne aksjer til en minimumspris på kr 3000,- og en makspris på kr 4500,- pr aksje. Aksjene selges for kr 5000,- pluss avsetning til overkursfond på kr 1000,-, totalt kr 6000,-. Fullmakten er gyldig i 2 år iht. asl. §9-4 (2). Kjøp av egne aksjer kan kun skje ved at selskapet først får inn forhåndsbetaling fra ny kjøper (aksjeeier).

Med vennlig hilsen Brynhild Bremer Viken

Styreleder For styret i NamNamdalen AS

Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig fullmakt